روش‌های تجاری

روش‌‌های تجاری


محصولات و خدمات شرکت دارای هزینه و قیمت ثابت نبوده و بسته به نوع و میزان استفاده مصرف کننده محترم می‌تواند دارای تخفیف گردد.
روش‌های مختلفی برای انجام کار مانند موارد زیر می‌توانند مد نظر قرار گیرند:
 • فروش قطعی
 • فروش قسطی
 • شراکت در درآمد
 • سرمایه‌گذاری مشترک
 • همکاری بااستارت آپ‌ها و فین تک‌ها
 • سرمایه‌گذاری توسط شرکت ناب پرداز اکباتان، ایده و کار از طرف‌(های) دیگر
 • سرمایه‌گذاری خطر‌پذیر
 • فروش مشروط
 • بازار‌یابی فردی و شرکتی
محصول زی‌فریم برای موارد زیر رایگان می باشد:
 • ارزیابی
 • کاربرد‌های فرهنگی
 • دانشگاه‌ها
 • آموزشی
 • تحقیقاتی
 • کاربرد‌های شخصی غیر‌تجاری